مستندات دوره آموزشی «روان‌خوانی قرآن»

مستندات دوره آموزشی «روان‌خوانی قرآن»

برای مشاهده جداول و اطلاعات کامل اینجا را کلیک کنید.
 
استاد دوره:
 
احمد ابوالقاسمی (قاری بین‌المللی)
 
قاری صوت نمونه سطوح آموزشی:
 
محمود خلیل الحصری (قاری مصری)
 
سطوح آموزشی:
 
سطح ۱: روخوانی
 
         ۱ـ حرکات کوتاه (-َ –ِ –ُ)
         ۲ـ سکون (-ْ)
         ۳ـ حرکات کشیده (ٰا ـ ای ـ اوُ)
         ۴ـ تشدید (-ّ)
         ۵ـ تنوین (-ً –ٍ -ٌ)
         ۶ـ حروف ناخوانا
 
سطح ۲: روان‌خوانی
 
         ۱ـ مد (در حد آشنایی با علامت آن و کشش بیش از حد معمول. مباحث تخصصی در تجوید خواهد ‌آمد.)
         ۲ـ اعراب همزه وصل (اسم، فعل و حرف)
         ۳ـ التقاء ساکنین
         ۴ـ اشباع
         ۵ـ نحوه وقف بر انتهای آیات یا کلمات (اسکان، ابدال و بدون تغییر)
         ۶ـ حروف مقطعه
 
سطح ۳:‌ روان‌خوانی پیشرفته
 
         ـ همان نکات سطح ۱ و ۲ یعنی روخوانی و رون‌خوانی مدنظر است منتها آیات منتخب برای قرائت مشکل‌تر است.
 
سطح ۴: فصیح‌خوانی
 
         ۱ـ حرکات کوتاه (–ِ –ُ) [با لحن عربی]
         ۲ـ تلفظ حروف ۱۱ گانه: ث ـ ح ـ ذ ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ک ـ و (عرف تلفظ عربی کافی است و شناخت علمی مخرج مطرح نیست.)
 
سطح ۵: فصیح‌خوانی پیشرفته
 
         ۱ـ همان نکات سطح ۴ یعنی فصیح‌خوانی همراه با دو بحث زیر مدنظر است منتها آیات منتخب برای قرائت مشکل‌تر است. البته قطعا باید نکات روخوانی و روان‌خوانی را هم رعایت کنند.
         ۲ـ حرکات کوتاه (-َ) [با لحن عربی. ۸ حرف: صَ ـ ضَ ـ طَ ـ ظَ ـ غَ ـ قَ ـ خَ ـ رَ]
         ۳ـ حرکت کشیده (آ) [۸ حرف: صا ـ ضا ـ طا ـ ظا ـ غا ـ قا ـ خا ـ را]
 
گام اول: تعیین سطوح و سرفصل‌های آموزشی
 
از آنجا که آموزش قرائت قرآن در روش‌های آموزشی مرسوم دارای مراحلی است، برای سهولت آموزش در سطح‌بندی دوره از این مراحل الگوبرداری گردید.
 
گام دوم: شناسایی خطاهای احتمالی در هر سطح آموزشی
 
از آنجا که محتوای دوره آموزشی تلاوت بهتر قبلا تولید شده بود، با بررسی سطوح آموزشی و تطبیق آن با این محتوا ۲۷ نکته و خطای تلفظ در زمینه روخوانی، روان‌خوانی و فصیح‌خوانی آیات قرآن به شرح زیر شناسایی شد. محتوای مورد نیاز برای هر خطا نیز از میان درس تولید شده انتخاب و جداگانه بسته‌بندی شد.
 
سطوح آموزشی سرفصل‌های آموزشی (خطاها) کد بسته
روخوانی درست نخواندن آیه ۳۵ـ۲۸
نادرست خواندن فتحه ۱
نادرست خواندن کسره ۲
نادرست خواندن ضمه ۳
بی‌توجهی به سکون ۴
بی‌توجهی به فتحه کشیده ۵
بی‌توجهی به کسره کشیده ۶
بی‌توجهی به ضمه کشیده ۷
بی‌توجهی به تشدید ۸
نادرست خواندن تنوین فتحه ۹
نادرست خواندن تنوین کسره ۱۰
نادرست خواندن تنوین ضمه ۱۱
تلفظ «أـ اً ـ ا۟» ناخوانا/ تلفظ «ؤ ـ وٰ ـ و۟» ناخوانا/ تلفظ «یٔ ـ یً ـ یٰ ـ ی۟» ناخوانا/ تلفظ «ل» ناخوانا/ تلفظ همزه وصل (ٱ) [۶ نوع حروف ناخوانا داریم] ۱۲، ۱۳، ۱۴
روان‌خوانی درست نخواندن آیه ۴۰ـ۳۶
همه موارد روخوانی ۱ تا ۱۴
رعایت نکردن مدّ ۱۵
حرکت نادرست همزه وصل ۱۶
حرکت نادرست دو حرف ساکن ۱۷
اشباع نکردن حرف «ه» ۱۸
وقف نادرست [۳ نوع وقف داریم: اسکان، ابدال، بدون تغییر] ۱۹، ۲۰، ۲۱
نادرست خواندن حروف مقطعه ۲۲
روان‌خوانی پیشرفته نادرست خواندن آیه ۴۵ـ۴۱
همان نکات روخوانی و روان‌خوانی ۱ تا ۲۲
نادرست خواندن تنوین کسره ۲۳ (به‌جای  ۱۰)
فصیح‌خوانی درست نخواندن آیه ۵۰ـ۴۶
همه موارد روخوانی و روان‌خوانی ۱ تا ۲۳
فارسی خواندن کسره ۲۴
فارسی خواندن ضمه ۳ (همان قبلی)
تلفظ حروف (ث ـ ح ـ ذ ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ک ـ و) ۲۵
فصیح‌خوانی پیشرفته نادرست خواندن آیه ۵۵ـ۵۱
همان نکات فصیح‌خوانی همراه با نکات روخوانی و روان‌خوانی ۱ تا ۲۵
فارسی خواندن فتحه (حروف ۸ گانه: صَ ـ ضَ ـ طَ ـ ظَ ـ غَ ـ قَ ـ خَ ـ رَ) ۲۶
تلفظ «اَ» به‌جای «آ» (حروف ۸ گانه + ا:  صا ـ ضا ـ طا ـ ظا ـ غا ـ قا ـ خا ـ را) و تلفظ «آ» به‌جای «اَ» (سایر حروف + ا) [بحث استعلاء و استفال و همچنین تفخیم و ترقیق الف مدی] ۲۷
 
گام سوم: انتخاب آیات مناسب به ‌ازای هر سطح آموزشی و خطای متناظر با آن سطح
 
سعی شد به ازای هر سطح آموزشی آیاتی از قرآن کریم انتخاب شود که در عین کوتاه بودن متن آیات بیشر شامل محتوای آموزشی همان سطح باشد مثلا در سطح روخوانی سعی شد آیات منتخب شامل مباحث مربوط به روان‌خوانی نباشد. این آیات در جداول گام چهارم آمده است.
 
گام چهارم: تفکیک خطاها و آیات بر اساس پنج سطح آموزشی در نظر گرفته شده
 
ـ با توجه به استفاده کارشناسان از این سطح‌بندی در پنل آموزشی پاسخ به کاربران، در هر سطح خطاهای سطح قبلی هم آورده شده تا در صورت نیاز بتوان به کاربر بازخورد داد.
 

سطح ۱: روخوانی

کد عبارت نوع خطا
۱ إِذَا زُلۡزِلَتِ ٱلۡأَرۡضُ زِلۡزَالَهَا ١ ۲۸ـ درست نخواندن آیه

 

۱ـ نادرست خواندن فتحه

۲ـ نادرست خواندن کسره

۳ـ نادرست خواندن ضمه

۴ـ بی‌توجهی به سکون

۵ـ بی‌توجهی به فتحه کشیده

۱۲ـ تلفظ «ا» ناخوانا

۱۴ـ تلفظ همزه وصل

۲ وَأَخۡرَجَتِ ٱلۡأَرۡضُ أَثۡقَالَهَا ٢ ۲۹ـ درست نخواندن آیه

 

۱ـ نادرست خواندن فتحه

۲ـ نادرست خواندن کسره

۳ـ نادرست خواندن ضمه

۴ـ بی‌توجهی به سکون

۵ـ بی‌توجهی به فتحه کشیده

۱۲ـ تلفظ «ا» ناخوانا

۱۴ـ تلفظ همزه وصل

۳ وَقَالَ ٱلۡإِنسَٰنُ مَا لَهَا ٣ ۳۰ـ درست نخواندن آیه

 

۱ـ نادرست خواندن فتحه

۲ـ نادرست خواندن کسره

۳ـ نادرست خواندن ضمه

۴ـ بی‌توجهی به سکون

۵ـ بی‌توجهی به فتحه کشیده

۱۲ـ تلفظ «ا» ناخوانا

۱۴ـ تلفظ همزه وصل

۴ یَوۡمَئِذٖ تُحَدِّثُ أَخۡبَارَهَا ۴ ۳۱ـ درست نخواندن آیه

 

۱ـ نادرست خواندن فتحه

۲ـ نادرست خواندن کسره

۳ـ نادرست خواندن ضمه

۴ـ بی‌توجهی به سکون

۵ـ بی‌توجهی به فتحه کشیده

۸ـ بی‌توجهی به تشدید

۱۰ـ نادرست خواندن تنوین کسره

۱۲ـ تلفظ «ا» ناخوانا

۵ بِأَنَّ رَبَّکَ أَوۡحَىٰ لَهَا ۵ ۳۲ـ درست نخواندن آیه

 

۱ـ نادرست خواندن فتحه

۲ـ نادرست خواندن کسره

۴ـ بی‌توجهی به سکون

۵ـ بی‌توجهی به فتحه کشیده

۸ـ بی‌توجهی به تشدید

۱۲ـ تلفظ «ا» ناخوانا

۱۳ـ تلفظ «یٰ» ناخوانا

۶ یَوۡمَئِذٖ یَصۡدُرُ ٱلنَّاسُ أَشۡتَاتٗا لِّیُرَوۡاْ أَعۡمَٰلَهُمۡ ۶ ۳۳ـ درست نخواندن آیه

 

۱ـ نادرست خواندن فتحه

۲ـ نادرست خواندن کسره

۳ـ نادرست خواندن ضمه

۴ـ بی‌توجهی به سکون

۵ـ بی‌توجهی به فتحه کشیده

۸ـ بی‌توجهی به تشدید

۹ـ نادرست خواندن تنوین فتحه

۱۰ـ نادرست خواندن تنوین کسره

۱۲ـ تلفظ «ا» ناخوانا

۱۳ـ تلفظ «اً» ناخوانا

۱۴ـ تلفظ «ا۟» ناخوانا

۱۴ـ تلفظ «ل» ناخوانا

۱۴ـ تلفظ همزه وصل

۷ فَمَن یَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّهٍ خَیۡرٗا یَرَهُۥ ٧ ۳۴ـ درست نخواندن آیه

 

۱ـ نادرست خواندن فتحه

۲ـ نادرست خواندن کسره

۳ـ نادرست خواندن ضمه

۴ـ بی‌توجهی به سکون

۵ـ بی‌توجهی به فتحه کشیده

۷ـ بی‌توجهی به ضمه کشیده

۸ـ بی‌توجهی به تشدید

۹ـ نادرست خواندن تنوین فتحه

۱۰ـ نادرست خواندن تنوین کسره

۱۱ـ نادرست خواندن تنوین ضمه

۱۲ـ تلفظ «ا» ناخوانا

۱۳ـ تلفظ «اً» ناخوانا

۱۳ـ تلفظ «یٰ» ناخوانا

۱۴ـ تلفظ همزه وصل

۸ وَمَن یَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّهٖ شَرّٗا یَرَهُۥ ٨  (زلزله/٨-١) ۳۵ـ درست نخواندن آیه

 

۱ـ نادرست خواندن فتحه

۲ـ نادرست خواندن کسره

۳ـ نادرست خواندن ضمه

۴ـ بی‌توجهی به سکون

۵ـ بی‌توجهی به فتحه کشیده

۶ـ بی‌توجهی به کسره کشیده

۸ـ بی‌توجهی به تشدید

۹ـ نادرست خواندن تنوین فتحه

۱۰ـ نادرست خواندن تنوین کسره

۱۳ـ تلفظ «اً» ناخوانا

۱۳ـ تلفظ «یٰ» ناخوانا

سطح ۲: روان‌خوانی

کد عبارت نوع خطا
۱ ٱقۡتَرَبَتِ ٱلسَّاعَهُ وَٱنشَقَّ ٱلۡقَمَرُ (قمر/١) ۞ ۳۶ـ درست نخواندن آیه

 

۱ـ نادرست خواندن فتحه

۲ـ نادرست خواندن کسره

۳ـ نادرست خواندن ضمه

۴ـ بی‌توجهی به سکون

۵ـ بی‌توجهی به فتحه کشیده

۸ـ بی‌توجهی به تشدید

۱۲ـ تلفظ «ا» ناخوانا

۱۴ـ تلفظ «ل» ناخوانا

۱۴ـ تلفظ همزه وصل

۱۶ـ حرکت نادرست همزه وصل

۱۷ـ حرکت نادرست دو حرف ساکن

۱۹ـ وقف نادرست

۲ کَذَّبَتۡ عَادٌ ٱلۡمُرۡسَلِینَ (شعراء/١٢٣) ۞ ۳۷ـ درست نخواندن آیه

 

۱ـ نادرست خواندن فتحه

۲ـ نادرست خواندن کسره

۳ـ نادرست خواندن ضمه

۴ـ بی‌توجهی به سکون

۵ـ بی‌توجهی به فتحه کشیده

۶ـ بی‌توجهی به کسره کشیده

۸ـ بی‌توجهی به تشدید

۱۱ـ نادرست خواندن تنوین ضمه

۱۴ـ تلفظ همزه وصل

۱۷ـ حرکت نادرست دو حرف ساکن

۱۹ـ وقف نادرست

۳ ٱتۡلُ مَآ أُوحِیَ إِلَیۡکَ مِنَ ٱلۡکِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰهَۖ (عنکبوت/۴۵) ۞ ۳۸ـ درست نخواندن آیه

 

۱ـ نادرست خواندن فتحه

۲ـ نادرست خواندن کسره

۳ـ نادرست خواندن ضمه

۴ـ بی‌توجهی به سکون

۵ـ بی‌توجهی به فتحه کشیده

۶ـ بی‌توجهی به کسره کشیده

۷ـ بی‌توجهی به ضمه کشیده

۸ـ بی‌توجهی به تشدید

۱۲ـ تلفظ «ا» ناخوانا

۱۳ـ تلفظ «وٰ» ناخوانا

۱۴ـ تلفظ «ل» ناخوانا

۱۴ـ تلفظ همزه وصل

۱۵ـ رعایت نکردن مدّ

۱۶ـ حرکت نادرست همزه وصل

۱۷ـ حرکت نادرست دو حرف ساکن

۲۰ـ وقف نادرست

۴ جَنَّٰتِ عَدۡنٍ ٱلَّتِی وَعَدَ ٱلرَّحۡمَٰنُ عِبَادَهُۥ بِٱلۡغَیۡبِۚ إِنَّهُۥ کَانَ وَعۡدُهُۥ مَأۡتِیّٗا (مریم/۶١) ۞ ۳۹ـ درست نخواندن آیه

 

۱ـ نادرست خواندن فتحه

۲ـ نادرست خواندن کسره

۳ـ نادرست خواندن ضمه

۴ـ بی‌توجهی به سکون

۵ـ بی‌توجهی به فتحه کشیده

۶ـ بی‌توجهی به کسره کشیده

۸ـ بی‌توجهی به تشدید

۹ـ نادرست خواندن تنوین فتحه

۱۰ـ نادرست خواندن تنوین کسره

۱۲ـ تلفظ «ا» ناخوانا

۱۳ـ تلفظ «اً» ناخوانا

۱۴ـ تلفظ «ل» ناخوانا

۱۴ـ تلفظ همزه وصل

۱۷ـ حرکت نادرست دو حرف ساکن

۱۸ـ اشباع نکردن حرف «ه»

۱۹ـ وقف (اِسکان) نادرست

۲۰ـ وقف نادرست

۵ طه * مَآ أَنزَلۡنَا عَلَیۡکَ ٱلۡقُرۡءَانَ لِتَشۡقَىٰٓ (طه/١و٢) ۞ ۴۰ـ درست نخواندن آیه

 

۱ـ نادرست خواندن فتحه

۲ـ نادرست خواندن کسره

۳ـ نادرست خواندن ضمه

۴ـ بی‌توجهی به سکون

۵ـ بی‌توجهی به فتحه کشیده

۱۲ـ تلفظ «ا» ناخوانا

۱۳ـ تلفظ «یٰ» ناخوانا

۱۴ـ تلفظ همزه وصل

۱۵ـ رعایت نکردن مدّ

۲۱ـ وقف نادرست

۲۲ـ نادرست خواندن حروف مقطعه

۶ لَیُخۡرِجَنَّ ٱلۡأَعَزُّ مِنۡهَا ٱلۡأَذَلَّۚ (منافقون/٨) ۞ ۵۸ـ درست نخواندن آیه

 

۱ـ نادرست خواندن فتحه

۲ـ نادرست خواندن کسره

۳ـ نادرست خواندن ضمه

۴ـ بی‌توجهی به سکون

۸ـ بی‌توجهی به تشدید

۱۲ـ تلفظ «ا» ناخوانا

۱۴ـ تلفظ همزه وصل

۱۷ـ حرکت نادرست دو حرف ساکن

۱۹ـ وقف نادرست (اسکان)

۶۰ـ بی‌توجهی به تشدید هنگام وقف (۱۹)

۷ حمٓ (غافر/١) ۵۹ـ درست نخواندن آیه

 

۱۵ـ رعایت نکردن مدّ

۱۹ـ وقف نادرست

۲۲ـ نادرست خواندن حروف مقطعه

۶۱ـ تشدید اضافه حروف مقطعه (۶۰)

سطح ۳: روان‌خوانی پیشرفته

کد عبارت نوع خطا
۱ وَلَأُضِلَّنَّهُمۡ وَلَأُمَنِّیَنَّهُمۡ وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ (نساء/١١٩) ۞ ۴۱ـ درست نخواندن آیه

 

۱ـ نادرست خواندن فتحه

۲ـ نادرست خواندن کسره

۳ـ نادرست خواندن ضمه

۴ـ بی‌توجهی به سکون

۵ـ بی‌توجهی به فتحه کشیده

۶ـ بی‌توجهی به کسره کشیده

۸ـ بی‌توجهی به تشدید

۱۲ـ تلفظ «ا» ناخوانا

۲۱‍ـ وقف نادرست

۲ لَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِۚ (نساء/١۴٣) ۞ ۴۲ـ درست نخواندن آیه

 

۱ـ نادرست خواندن فتحه

۲ـ نادرست خواندن کسره

۳ـ نادرست خواندن ضمه

۵ـ بی‌توجهی به فتحه کشیده

۱۲ـ تلفظ «ا» ناخوانا

۱۲ـ تلفظ «و» ناخوانا

۱۳ـ تلفظ «یٰ» ناخوانا

۱۵ـ رعایت نکردن مدّ

۱۹ـ وقف نادرست

۳ مَثَلٗا کَلِمَهٗ طَیِّبَهٗ کَشَجَرَهٖ طَیِّبَهٍ ۴۳ـ درست نخواندن آیه

 

۱ـ نادرست خواندن فتحه

۲ـ نادرست خواندن کسره

۸ـ بی‌توجهی به تشدید

۹ـ نادرست خواندن تنوین فتحه

۲۳ـ نادرست خواندن تنوین کسره

۲۰ـ وقف نادرست

۴ أَصۡلُهَا ثَابِتٞ وَفَرۡعُهَا فِی ٱلسَّمَآءِ (ابراهیم/٢۴) ۞ ۴۳ـ درست نخواندن آیه

 

۱ـ نادرست خواندن فتحه

۲ـ نادرست خواندن کسره

۳ـ نادرست خواندن ضمه

۴ـ بی‌توجهی به سکون

۵ـ بی‌توجهی به فتحه کشیده

۸ـ بی‌توجهی به تشدید

۱۱ـ نادرست خواندن تنوین ضمه

۱۲ـ تلفظ «ا» ناخوانا

۱۴ـ تلفظ «ل» ناخوانا

۱۴ـ تلفظ همزه وصل

۱۵ـ رعایت نکردن مدّ

۱۷ـ حرکت نادرست دو حرف ساکن

۱۹ـ وقف نادرست

۵ فَٱسۡتَمۡتَعُواْ بِخَلَٰقِهِمۡ فَٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِخَلَٰقِکُمۡ ۴۴ـ درست نخواندن آیه

 

۱ـ نادرست خواندن فتحه

۲ـ نادرست خواندن کسره

۳ـ نادرست خواندن ضمه

۴ـ بی‌توجهی به سکون

۵ـ بی‌توجهی به فتحه کشیده

۷ـ بی‌توجهی به ضمه کشیده

۱۴ـ تلفظ «ا۟» ناخوانا

۱۴ـ تلفظ همزه وصل

۲۱ـ وقف نادرست

۶ کَمَا ٱسۡتَمۡتَعَ ٱلَّذِینَ مِن قَبۡلِکُم بِخَلَٰقِهِمۡ (توبه/۶٩) ۞ ۴۴ـ درست نخواندن آیه

 

۱ـ نادرست خواندن فتحه

۲ـ نادرست خواندن کسره

۳ـ نادرست خواندن ضمه

۴ـ بی‌توجهی به سکون

۵ـ بی‌توجهی به فتحه کشیده

۶ـ بی‌توجهی به کسره کشیده

۸ـ بی‌توجهی به تشدید

۱۴ـ تلفظ همزه وصل

۱۷ـ حرکت نادرست دو حرف ساکن

۲۱ـ وقف نادرست

۷ کٓهیعٓصٓ (مریم/١) ۴۵ـ درست نخواندن آیه

 

۱۵ـ رعایت نکردن مدّ

۱۹ـ وقف نادرست

۲۲ـ نادرست خواندن حروف مقطعه

سطح ۴: فصیح‌خوانی

کد عبارت نوع خطا
۱ قَالَ لَقَدۡ ظَلَمَکَ بِسُؤَالِ نَعۡجَتِکَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦۖ ۴۶ـ درست نخواندن آیه

 

۱ـ نادرست خواندن فتحه

۲ـ نادرست خواندن کسره

۳ـ نادرست خواندن ضمه

۴ـ بی‌توجهی به سکون

۵ـ بی‌توجهی به فتحه کشیده

۱۲ـ تلفظ «ا» ناخوانا

۱۲ـ تلفظ «و» ناخوانا

۱۳ـ تلفظ «یٰ» ناخوانا

۱۸ـ اشباع نکردن حرف «ه»

۱۹ـ وقف نادرست

۲۴ـ فارسی خواندن کسره

۳ـ فارسی خواندن ضمه

۲۵ـ تلفظ «ظ»

۲۵ـ تلفظ «ع»

۲۵ـ تلفظ «ک»

۲ وَإِنَّ کَثِیرٗا مِّنَ ٱلۡخُلَطَآءِ لَیَبۡغِی بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ ۴۷ـ درست نخواندن آیه

 

۱ـ نادرست خواندن فتحه

۲ـ نادرست خواندن کسره

۳ـ نادرست خواندن ضمه

۴ـ بی‌توجهی به سکون

۵ـ بی‌توجهی به فتحه کشیده

۶ـ بی‌توجهی به کسره کشیده

۸ـ بی‌توجهی به تشدید

۹ـ نادرست خواندن تنوین فتحه

۲۳ـ نادرست خواندن تنوین کسره

۱۲ـ تلفظ «ا» ناخوانا

۱۳ـ تلفظ «اً» ناخوانا

۱۳ـ تلفظ «یٰ» ناخوانا

۱۴ـ تلفظ همزه وصل

۱۵ـ رعایت نکردن مدّ

۱۹ـ وقف نادرست

۲۴ـ فارسی خواندن کسره

۳ـ فارسی خواندن ضمه

۲۵ـ تلفظ «ث»

۲۵ـ تلفظ «ض»

۲۵ـ تلفظ «ط»

۲۵ـ تلفظ «ع»

۲۵ـ تلفظ «غ»

۲۵ـ تلفظ «ک»

۲۵ـ تلفظ «و»

۳ إِلَّا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِیلٞ مَّا هُمۡۗ ۴۸ـ درست نخواندن آیه

 

۱ـ نادرست خواندن فتحه

۲ـ نادرست خواندن کسره

۳ـ نادرست خواندن ضمه

۴ـ بی‌توجهی به سکون

۵ـ بی‌توجهی به فتحه کشیده

۶ـ بی‌توجهی به کسره کشیده

۷ـ بی‌توجهی به ضمه کشیده

۸ـ بی‌توجهی به تشدید

۱۱ـ نادرست خواندن تنوین ضمه

۱۲ـ تلفظ «ا» ناخوانا

۱۴ـ تلفظ «ا۟» ناخوانا

۱۴ـ تلفظ همزه وصل

۱۷ـ حرکت نادرست دو حرف ساکن

۲۱ـ وقف نادرست

۲۴ـ فارسی خواندن کسره

۳ـ فارسی خواندن ضمه

۲۵ـ تلفظ «ح»

۲۵ـ تلفظ «ذ»

۲۵ـ تلفظ «ص»

۲۵ـ تلفظ «ع»

۲۵ـ تلفظ «و»

۴ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ ۴۹ـ درست نخواندن آیه

 

۱ـ نادرست خواندن فتحه

۳ـ نادرست خواندن ضمه

۵ـ بی‌توجهی به فتحه کشیده

۷ـ بی‌توجهی به ضمه کشیده

۸ـ بی‌توجهی به تشدید

۱۲ـ تلفظ «ا» ناخوانا

۱۹ـ وقف نادرست

۳ـ فارسی خواندن ضمه

۲۵ـ تلفظ «ظ»

۲۵ـ تلفظ «و»

۵ فَٱسۡتَغۡفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاکِعٗا وَأَنَابَ (ص/٢۴) ۵۰ـ درست نخواندن آیه

 

۱ـ نادرست خواندن فتحه

۲ـ نادرست خواندن کسره

۳ـ نادرست خواندن ضمه

۴ـ بی‌توجهی به سکون

۵ـ بی‌توجهی به فتحه کشیده

۸ـ بی‌توجهی به تشدید

۹ـ نادرست خواندن تنوین فتحه

۱۲ـ تلفظ «ا» ناخوانا

۱۳ـ تلفظ «اً» ناخوانا

۱۴ـ تلفظ همزه وصل

۱۸ـ اشباع نکردن حرف «ه»

۱۹ـ وقف نادرست

۲۴ـ فارسی خواندن کسره

۳ـ فارسی خواندن ضمه

۲۵ـ تلفظ «ع»

۲۵ـ تلفظ «غ»

۲۵ـ تلفظ «ک»

۲۵ـ تلفظ «و»

سطح ۵: فصیح‌خوانی پیشرفته

کد عبارت نوع خطا
۱ وَقَطَّعۡنَٰهُمُ ٱثۡنَتَیۡ عَشۡرَهَ أَسۡبَاطًا أُمَمٗاۚ ۵۱ـ درست نخواندن آیه

 

۱ـ نادرست خواندن فتحه

۳ـ نادرست خواندن ضمه

۴ـ بی‌توجهی به سکون

۵ـ بی‌توجهی به فتحه کشیده

۸ـ بی‌توجهی به تشدید

۹ـ نادرست خواندن تنوین فتحه

۱۲ـ تلفظ «ا» ناخوانا

۱۳ـ تلفظ «اً» ناخوانا

۱۴ـ تلفظ همزه وصل

۲۰ـ وقف نادرست

۲۶ـ فارسی خواندن فتحه

۳ـ فارسی خواندن ضمه

۲۵ـ تلفظ «ث»

۲۵ـ تلفظ «ط»

۲۵ـ تلفظ «ع»

۲۵ـ تلفظ «و»

۲۸ـ تلفظ «آ» به‌جای «اَ» (۲۷)

۲ وَأَوۡحَیۡنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ إِذِ ٱسۡتَسۡقَىٰهُ قَوۡمُهُۥٓ أَنِ ٱضۡرِب بِّعَصَاکَ ٱلۡحَجَرَۖ ۵۲ـ درست نخواندن آیه

 

۱ـ نادرست خواندن فتحه

۲ـ نادرست خواندن کسره

۳ـ نادرست خواندن ضمه

۴ـ بی‌توجهی به سکون

۵ـ بی‌توجهی به فتحه کشیده

۷ـ بی‌توجهی به ضمه کشیده

۱۲ـ تلفظ «ا» ناخوانا

۱۳ـ تلفظ «یٰ» ناخوانا

۱۴ـ تلفظ همزه وصل

۱۵ـ رعایت نکردن مدّ

۱۸ـ اشباع نکردن حرف «ه»

۱۹ـ وقف نادرست

۲۶ـ فارسی خواندن فتحه

۲۴ـ فارسی خواندن کسره

۳ـ فارسی خواندن ضمه

۲۵ـ تلفظ «ح»

۲۵ـ تلفظ «ذ»

۲۵ـ تلفظ «ص»

۲۵ـ تلفظ «ض»

۲۵ـ تلفظ «ع»

۲۵ـ تلفظ «ک»

۲۵ـ تلفظ «و»

۲۷ـ تلفظ «اَ» به‌جای «آ»

۲۸ـ تلفظ «آ» به‌جای «اَ» (۲۷)

۳ فَٱنۢبَجَسَتۡ مِنۡهُ ٱثۡنَتَا عَشۡرَهَ عَیۡنٗاۖ ۵۳ـ درست نخواندن آیه

 

۱ـ نادرست خواندن فتحه

۲ـ نادرست خواندن کسره

۳ـ نادرست خواندن ضمه

۴ـ بی‌توجهی به سکون

۵ـ بی‌توجهی به فتحه کشیده

۹ـ نادرست خواندن تنوین فتحه

۱۳ـ تلفظ «اً» ناخوانا

۱۴ـ تلفظ همزه وصل

۲۰ـ وقف نادرست

۲۴ـ فارسی خواندن کسره

۳ـ فارسی خواندن ضمه

۲۵ـ تلفظ «ث»

۲۵ـ تلفظ «ع»

۲۵ـ تلفظ «غ»

۲۸ـ تلفظ «آ» به‌جای «اَ» (۲۷)

۴ قَدۡ عَلِمَ کُلُّ أُنَاسٖ مَّشۡرَبَهُمۡۚ ۵۴ـ درست نخواندن آیه

 

۱ـ نادرست خواندن فتحه

۲ـ نادرست خواندن کسره

۳ـ نادرست خواندن ضمه

۴ـ بی‌توجهی به سکون

۵ـ بی‌توجهی به فتحه کشیده

۸ـ بی‌توجهی به تشدید

۲۳ـ نادرست خواندن تنوین کسره

۱۲ـ تلفظ «ا» ناخوانا

۲۱ـ وقف نادرست

۲۶ـ فارسی خواندن فتحه

۲۴ـ فارسی خواندن کسره

۳ـ فارسی خواندن ضمه

۲۵ـ تلفظ «ع»

۲۵ـ تلفظ «ک»

۲۸ـ تلفظ «آ» به‌جای «اَ» (۲۷)

۵ وَظَلَّلۡنَا عَلَیۡهِمُ ٱلۡغَمَٰمَ وَأَنزَلۡنَا عَلَیۡهِمُ ٱلۡمَنَّ وَٱلسَّلۡوَىٰۖ (اعراف/١۶٠) ۵۵ـ درست نخواندن آیه

 

۱ـ نادرست خواندن فتحه

۲ـ نادرست خواندن کسره

۳ـ نادرست خواندن ضمه

۴ـ بی‌توجهی به سکون

۵ـ بی‌توجهی به فتحه کشیده

۸ـ بی‌توجهی به تشدید

۱۲ـ تلفظ «ا» ناخوانا

۱۳ـ تلفظ «یٰ» ناخوانا

۱۴ـ تلفظ «ل» ناخوانا

۱۴ـ تلفظ همزه وصل

۲۱ـ وقف نادرست

۲۶ـ فارسی خواندن فتحه

۲۴ـ فارسی خواندن کسره

۳ـ فارسی خواندن ضمه

۲۵ـ تلفظ «ظ»

۲۵ـ تلفظ «ع»

۲۵ـ تلفظ «غ»

۲۵ـ تلفظ «و»

۲۸ـ تلفظ «آ» به‌جای «اَ» (۲۷)

 
برای مشاهده جداول و اطلاعات کامل اینجا را کلیک کنید.