معرفی اپلیکیشن‌ها
برای دریافت برنامه‌های سامانه آموزش الکترونیکی حامیم از طریق پیوندهای زیر اقدام فرمایید.
برای مشاهده توضیحات بیشتر، عنوان هر برنامه را کلیک کنید.
 
 

برنامه درست‌خوانی نماز 

 

              

 

 

برنامه تجوید قرآن

 

              

 

برنامه صوت و لحن قرآن

 

              

 

برنامه آموزش جامع قرآن